Utsyn. Fra Gruvehøgdas mennesketomme topp er utsikten flott mot Nittedal. Fotos: EILIF EGGEN

 

ruvehøgda forteller om gamle dagers bergverk, og det var det mye av i Romeriksåsene. Tross sitt industrielt klingende navn preges denne vakre ås av særegne skogstrøk og uvanlig mange utvokste furuer med flate topper. Mange av tretoppene er også døde. Dette kan ifølge kjentmannsboken fra 1996 skyldes nærværet av furusoppen peridermium pini, som dreper flittig.

 

Den kjentmannspost som friluftsorganisasjonene satte opp her i 1996 er ennå på plass - i et tre som originalt nok har et trigonometrisk punkt i toppen.

 

Gruvehøgda var kjentmannspost fra 1996 til 1998.

Besøk andre minner om gruvedriften i Romeriksåsene!

Nysetergruvene, Gruvebakken, Konsta

 

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Andre gruver og kulturminner