Over Skoven ruvede Taagen, og en fiin gjennemtrængende Støvregn lagde sin matte Emaille over Træer og Blade.

Bernhard Herre: I Nordmarken


I duskregnet. Gryta kalles med rette et av Lillomarkas
mest hemmelighetsfulle vann.
Foto: STEIN BOTILSRUD

ra Solemskogen i sør til Granberget i nord skjærer Grytlidalen gjennom Lillomarka. Før Grytebekken renner ned i Maridalsvannet må den gjennom Store Gryta, det langstrakte vannet som er blant de mest hemmelighetsfulle i hele Lillomarka. Kanskje blir noen av hemmelighetene avslørt når NIVA snart avslutter sitt forskningsprosjekt i Gryta? Vannforskningsinstituttet hadde sommeren 2000 omgitt vannet med oppslag om et pågående prosjekt med bl.a. vanntemperaturer som tema.

Store Gryta var kjentmannspost i perioden 1990-92.

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Bokhandelen Bernhard Herres Minde