Stormarka | Nordvest | Nordøst | Sørøst | Sørvest | Oslomarka

Gunhildrudsetra
Falt. Fire norske hjemmefrontmenn ble hedret for sin innsats i aprildagene
1945 med denne støtten nær Gunhildrudsætra.
Fotos: STEIN BOTILSRUD

ange dramatiske historier utspant seg i østlandsskogene i dagene rett før freden kom i 1945. Den 24.april ble lokale hjemmefrontmenn overrasket av tyske soldater på Gunhildrudsætra. Fire nordmenn ble drept, flere ble såret, og ytterligere én ble tatt til fange. Ved Baksteval gård la nordmennene seg i bakhold og angrep tyskerne. Fangen ble sluppet fri, og fire tyskere lå igjen på slagmarken. To år etter krigen reiste «Sellegutta» en støtte til minne om de fire falne i alderen 22 til 29 år.


Holtefjell | Drammens Sørmark | Røysjømarka | Finnemarka
Skogene mellom Eikeren og Lågen
| Skrim | Blefjell | Knutefjell


Holmestrand og Omegns Turistforening