.

Guriputten

Dette tjern er en uventet idyll i Gruvelien, det industrielt pregede landskap nær Engelstadvangen. Her ble det lenge minet etter sink, med diskutabel suksess. Postoppslaget fra 1992 er fremdeles på plass, om enn preget av tidens tann, rapporterer Eilif Eggen som kom forbi her en sen novembereftermiddag.

Guriputten var kjentmannspost fra 1992 til 1994.


Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker