Haugen. Gyrihaugen sett fra Migartjernet en vakker sommerdag. Foto: MORTEN MØST

napt finnes det et bedre utkikkspunkt over Tyrifjorden, Ringerike og Østlandet enn Gyrihaugen, det markante berg som H.O. Christophersen kaller "Krokskogens skjønne krone". Herfra skuer den skarpsynte vandrer like til Kolsåstoppen i Bærum, til Oslofjorden og Nesodden. Muligens skuer man sogar til Jotunheimen, men jeg vet ikke helt hvilke blåner som ligger der oppe mot nord, idet jeg kun sjelden forlater disse hemmelighetsfulle strøk bare for å vandre rundt i fjellet som en vanlig mann.
Skuer vandreren mot vest, ligger Migartjern for hans føtter; jomfuelig hvit om vinteren, et sort speil om sommeren. Mot øst ligger Løvlia og Oppkuven.
Den målbevisste vandrer vil lett komme hit opp. Det går vei og sti fra Gaupeskaret i Stubdal, og sti og løype fra Løvlia og Kleivstua. Men isolasjonen er ikke lenger total, idet flere militære installasjoner er satt opp på toppen i senere år.
Fra Gyrihaugen er kun kort vei til Mørkgånga.

Gutta på tur i 1919!


Utsikten fra Gyrihaugen midtsommer 2002
Utsikt fra Gyrihaugen mot Tyrifjorden og Migartjern. Foto: STEIN BOTILSRUD

Gyrihaugen har vært kjentmannspost en
rekke ganger, senest i perioden 1998-2000

Krokskogen | Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Lillomarka
Østmarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Bokkafe | Send et postkort | Linker