Sommeren 1919. For mer enn 80 år siden var
speidertroppen fra Kristiania på Gyrihaugen.


n sommerdag i 1919 var en speidertropp fra tjukkeste Kristiania på utflukt til Krokskogen og Gyrihaugen. Guttene fra Grünerløkka var nok mer vant en annen slags stengrunn, i det dikteren Rudolf Nilsen kalte "den sorte by". Men de ga seg ikke før de hadde erobret på toppen av Gyrihaugen.
Det kan godt være at disse karene hadde gått hele veien fra Kristiania, for bussforbindelsen var ikke som i dag og egen bil var nok utenkelig.
De to bildene av speidere på Gyrihaugen og Gyrihaugseter (i dag kalt Hukenseter) er tatt av Haakon Omar Andresen (1906-79). Han var født og oppvokst i Markveien 5 på Grünerløkka og Markaentusiast på sin hals. Andresen sitter også midt i speidergjengen som er avbildet på det tredje bildet.

Gyrihaugen i dag


Alltid parat. Speiderguttene som inntok Krokskogen og datidens
Gyrihaugseter.
Fotos: HAAKON OMAR ANDRESEN

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker