Hagaskjerpene i Bærumsmarka
I bånn. I den øverste av de gamle jerngruvene som kalles Hagaskjerpene.

siste halvdel av det 18.århundre pågikk det omfattende leting etter malmforekomster i Bærumsmarka, til bruk i jernverkene i området - Fossum og Bærums verk. Hagaskjerpene vitner om denne virksomheten - et skjerp er et dypt hull hvor man gravde i jorda etter malm. Fra det øverste skjerpet der posten fra 1996 fremdeles står (september 2002) er det også utsikt over fjorden, hvis man leter litt.
Med litt flaks finner man lett frem. Med uflaks kan det ta hele dagen i dette nokså uoversiktlige terrenget.


Hagaskjerpene. En smule utsikt mot fjorden og Nesodden,
den øverste gruven med det gamle postoppslag midt i bildet.

Det er en grei tur hit fra Skytterkollen, men enkleste adkomst er fra Griniveien, Ankerveien og opp skogsveien ved Hagagårdene. Tar du til venstre ved det lille røde huset på Madserud finner du etter hvert et skilt fra Bærumsmarkas venner som viser vei til den nederste posten. Men vi tar heller opp bakken til høyre for Madserud, og når vi kommer opp ser vi en lav kolle på venstre hånd. Stien opp til det øverste skjerpet går inn til venstre ved en liten åpning i buskaset rett etter at vi har passert toppen av bakken. Her er også en lysning med utsikt. Fortsett på den utydelige stien og opp på kollen, og hullet ligger noen meter til venstre. Vi har ikke lyst til å ramle nedi der.

Hagaskjerpene var kjentmannspost i perioden 1996-98

Krokskogen | Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka
Lillomarka
| Østmarka | Gamle poster | Stormarka | Bokhandel | Linker