Larm og brus ved kjentmannsposten der
Hakkloa sag og mølle lå
. Foto: NINA BERGLUND

nten vi kommer med sykkel langs Hakkloa eller går på ski over den hører vi strykene som bruser og larmer på sin korte, men voldsomme ferd fra Sandungen. Her lå i gamle dager et lite, men fiffig kvernbruk, som vi i dag fortsatt ser rester etter. Kjentmannsboken forteller om dette i detalj.
Februardagen vi sist kom her forbi lignet den smalle lille broen over møllens vanninntak mest på en snøbro, og vi måtte passe nøye på hvor vi satte foten ned. Det er ikke alltid det frister med et bad på disse breddegrader.

Liten video i mpeg

Litt større video i avi

   
Hakkloa sag og mølle er kjentmannspost fra 2002 til 2004.  

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka
Østmarka
| Stormarka | Gjengrodde stier | Linker | Bokkafe | Send et postkort