Hengebro ved Hakklokalven
Litt avsides. På vei fra Hakklokalven og den gamle bro etter en seierrik postjakt. Foto: NINA BERGLUND

e aller fleste som kommer over Hakkloa på ski eller med kano kommer ut på vannet så langt sør at de fullstendig overser den smellvakre Hakklokalven og ikke minst den gamle hengebroen som skjelvende strekker seg over det smale sund. Blåstien her forbi er heller ikke blant markas mest brukte.
Men dette er en av Hakkloas mange små hemmeligheter, på linje med den fantastiske leir og badeplass på øya, den enorme gamle demningen, de øde strender under Falkenberget og ikke minst Øst-Hakloa gård, som er et sted få kommer forbi etter at skiløypa ble lagt nordenom. Øst for vannet troner Barlindhøgda, Falkenberget og Hakklomana på rekke og rad. I nord ligger en annen sværing: Skinnskattberget.
Det underlige navnet er sannsynligvis en ny form av ordet Hadaklofa - stedet er hadelendingene kom forbi eller krysset på vei med varer til byen. Hakkloa var sannsynligvis også den første finnebosetningen i Nordmarka - førstemann som to spranget fra Finnskogene brant ut tomten sin rett borte i veien, det som i dag utgjør den vesle landsbyen Vest-Hakkloa
.

Broen sett nordfra mot Hakklomana
Broen sett nordfra mot Hakklomana og åsene i øst.

Kjentmannspost 1998-2000
 

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka
Østmarka | Sørmarka | Gjengrodde stier | Stormarka | Litteratur & lenker | Bokkafe