Maridalsalpene | Øyungskollen | Furumokollen | Raudløkkollen | Mellomkollen | Midtkollen | Gaupekollen | Hansakollen

Hansakollens utsikt mot  Movann og østenfor
Lillomarka. Utsikt fra Ha<nsakollen mot Movann, Torkilstuhøgda,
og Brennbereget med Romerike i bakgrunnen.
Foto: MORTEN MØST

ansakollen fortoner seg som en massiv, skogkledd kjempe helt øst i Maridalsalpene. Gjett om vi ble overrasket over å finne denne frie utsikten mot Sørbråten og Movann! Den som tar mot til seg og kikker utfor kanten, vil se at vi her befinner oss rett over den vesle myren vi passerer på vei til flyvraket. Her oppefra er det også gode muligheter til å pugge topper i Lillomarka - kjendiser som Torkilstuhøgda og Brennberget ligger midt i siktet.

Minnesmerket over radiostasjonen "Corona"Hansakollen sett fra Gaupekollen
I Hansakollen. Minnet over falne motstandsmenn; Hansakollens vestvegg med Barlindåsen bak.


Dette området er det første man kommer til på en tur gjennom Maridalsalpene fra Movann og Sørbråten. Det går en kjekk liten umerket sti opp fra snuplassen innerst i Rundmyrveien. Det er også greit å ta seg opp fra Mobekken P-plass. Fra de øverste etasjene i Hansakollen kan man med litt forsiktighet ta seg greit frem til Vittenbergkollen og Gaupekollen gjennom terrenget. Men mange kommer til Hansakollen ens ærend for å besøke krigsminnene her - flyvraket og minnet over radiostasjonen Corona, hvor to motstandsmenn falt da de ble overrasket av tyskerne helt mot slutten av krigen.

Videre i Maridalsalpene

Flyvraket i Hansakollen 8-2002
Hovedattraksjonen i Hansakollen er uten tvil restene av et tysk fly fra krigens dager.
Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Linker |
Bokkafe