Renner avgårde. Spennende vandring
i Haukerenna.
Foto: NINA BERGLUND


et er ved anlegg som dette vi for alvor forstår hvor verdifull skogindustrien var i gamle dager, og hvilke store investeringer som ble gjort for å holde den igang. Haukerenna mellom vannene Hauken og Svarten sentralt på Krokskogen ble anlagt for å lette tømmerfløtingen forbi det forrykende fossefallet. Der er det bratt og farlig. Tømmerhvaser hørte til dagens orden, og mye virke gikk tapt i de voldsomme naturkreftene.
Et lignende anlegg ble satt opp mellom Svarten og Kringla.
Det sies at når tømmeret ble sluppet fra Haukedammen, kunne bulderet høres helt til byen.
Men i dag er det forlengst slutt på fløting i Oslomarka; den jobben har tømmertrailerne og skogsbilveiene overtatt. Og Haukerenna ruster, men den er fortsatt farbar til fots - med en viss forsiktighet.
Området har bra med løyper og stier, og syklister kan glede seg over den fredelige, men humpete Haukenveien.

Øverst: Renna sett fra Haukedammen.
Nederst: Der renna krysser, nær Kjentmannsposten.
Foto: CHRISTER BLOMQUIST

Aktuelle poster i dette området: Svartendammen | Limnigrafen
Eldre poster: Smeddalen | Henningsteinen

Start: Damtjern, Sørkedalen


Kjentmannspost 2004-2006Krokskogen
|
Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Bokkafe | Poskort | Linker