Pust i bakken. Benken på Haveråsen kommer godt med
etter oppstigningen fra øst.
Foto: STEIN BOTILSRUD

Haveråsen  


ange kjentmenn har uttrykt skuffelse over den tilgrodde utsikten på Gampen og Vestergyllen i senere perioder, men fortvil ikke; på naboen i sør består utsikten. Haveråsen har gjennom årenes løp hatt flere brannvakttårn. Ett etter ett har de gått ned for telling, men fortsatt er her vid og fri sikt i de fleste himmelretninger. Mot sydøst åpner seg et skue med Oslofjorden som blikkfang, mens Gyrihaugen troner i det fjerne mot nordøst. I nordvestlig retning er faktisk Tyrifjorden synlig, mens Finnemarka dominerer i vest. Turen hit er en opplevelse i seg selv, enten man velger stier fra nord, syd eller øst. Velges den nordlige variant er både Latinersteien på Butterudbotn og Gampen noen få kilometers gange unna.


Fjord i det fjerne. Fra Haveråsens topp skimtes både
Tyrifjorden (bildet) i nord og Oslofjorden i sør.

Haveråsen var kjentmannpost fra 1994 til 1996

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Nettbokhandelen Bernhard Herres Minde