Heksebergfjellet


Heksebergfjellets lange rygg har vel de fleste sett ut av togvinduet eller bilvinduet på vei til Gardermoen, men hvor mange har vært der? "Jeg ville ikke dratt dit hvis det ikke hadde vært kjentmannspost der", er et vanlig utsagn. Men de mange som bor på Vardåsen som Heksebergfjellet er en del av, har her et ypperlig, barnevennlig turområde.
Dog har den nye flyplassens komme ikke gått upåaktet hen i dette strøk. Og de gode mennesker der bebor her bør passe godt på, så den iherdige grustak-drift heromkring ikke eter opp hele fjellet under dem.
Den sti som fører over platået fra bebyggelsen til utsiktspunktet "Varden" er nøye merket. Kjentmannsposten står for seg selv noen hundre meter vest for stien, på en liten høyde som er lett å identifisere. Her er ingen utsikt eller andre bemerkelsesverdige faktorer, og dette valg av lokalisering er omdiskutert.
Uansett er et besøk på Varden et "must". Herfra er perspektiver mot Øyeren i syd, Gardermoen i nord og de henimot svenskegrensen beliggende bygder i øst.

Heksebergfjellet er kjentmannspost frem til juni 2001. Kjør E6 til Skedsmokorset, kjør vestover og ta til høyre i andre rundkjøring. Følg deretter skilt til Vardåsen.


Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker