Da jeg kom opp på åsen, hang den vandige grå himmel over det uendelig melankolske landskap. Her hadde man en vid, men trykkende utsikt.
Bernhard Herre: I Nordmarken
Sjelden sett. Omfattende hogst har åpnet opp ny og hittil usett utsikt fra Helgehaugen. Fotos: MORTEN MØST

en som har besøkt den nordlige delen av Nordmarka har sannsynligvis også sett Helgehaugen. Med sin 705 høydemeter er den synlig fra en rekke punkter og dominerer for eksempel Mylla-trakten fullstendig. Tidligere sto skogen tett og utsikten var dårlig.Kun hist og her fantess små lysninger hvorfra den sjeldne vandrer kunne skue utover det storslåtte landskap. Men omfattende hogst det siste året har åpnet opp en ny og usett utsikt over Mylla, spesielt fra punkter cirka 50 meter under toppen.

Det gigantiske skred i november 2000!


Ofte sett.
Helgehaugen og Vestenden sett fra Mylla, haugens
troll-ansikt som voktet skiløypa nordover fra Ølja.


På et kart fra 1922 er Helgehaugen angitt som "Elgekollen". I våre dager kalles den også Helgjehaugen og Helgjehøgda. På det beskjedne topp-punktet er ingen utsikt og intet prangende trigonometrisk punkt, kun en liten varde og et vakkert gammelt OOT-skilt markerer topppunktet.


På topp.
Vindfall nordvest for toppen, et uvanlig utsyn sørover mot Ølja.

Landskapet forteller at vårherre iblant lar sitt sinne få utløp heroppe; få steder ligger gigantiske rotvelt tettere enn på Helgehaugen, og hogsten som også har funnet sted gjør ikke saken bedre. Dette letter utsikten til Hadelands bygder og Randsfjorden, men sammenlignet med den nærliggende Lamannshaugen er utsikten herfra beskjeden. Helgehaugen er for dem som vil fravriste fjellet sine hemmeligheter. Er det først og fremst de vidstrakte panoramaer man søker, kan energien like godt investeres i for eksempel en tur til Kolleren.
Forsiktig tar vi oss siden ned i den grønne dal, hvor en sti og siden en kjerrevei leder til den vakre Sinderseteren. Med 705 høydemeter er Helgehaugen en av de tre topper i denne egn som rager over de 700; Lamannshaugen og Svarttjernshøgda er de andre.
Helgehaugen kan også bestiges fra nordsiden, hvor flere stier fører opp fra bomveien.

Helgehaugen er kjentmannspost til 1. juni 2005

Besøk resten av 700-metersklubben!

Svarttjernshøgda 717.m.o.h
Ringkollen 702 m.o.h.
Lamannshaugen 701.m.o.h.
Oppkuven 704.m.o.h.