Den smukke, bortgjemte vaadmark.

Hellebekkmyrene

Til denne ødslige egn kom hr. Eggen en dyster oktoberdag, våt til skinnet, men oppsatt på sitt store forehavende om å inspisere fordums kjentmannsposter. Han tilskrev mig herfra:
"Postoppslaget pĀ Hellebekkmyrene stĀr der fremdeles, selv om både nummer og navn pĀ posten er tæret bort av tidens tann".

Hellebekkmyrene var kjentmannspost fra 1992 til 1994.


Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker