Helletjernet
Trivelig. Ved Helletjernet og den stedlige gapahuk. Foto: LEIF ZETLITZ

elletjernet kjentmannspost er en uhemmet feiring av de enda mer uhemmede feiringer som i Holter almenning foregår omkring friluftslivet. På disse kanter har opptil flere gode krefter slått seg sammen for å lokke det 21. århundredes mennesker ut i naturen - med midler a la den huk som almenningen i sin visdom har utplassert på dette sted.
En huk, eller gapahuk, er et ly mot været - et tak på to stolper, skrånende mot bakken. Den ved Helletjernet beliggende huk er til overmål laftetømret og utstyrt med torvtak. Dog er denne form for tak over hodet meget enklere å installere midlertidig, med bjerkestokker og et plastflak. Min venn vesle-Bernhard forteller at da han gikk på kanokurs hos Skiforeningen en gang tidlig på 70-tallet, lærte han huk-konstuksjon i samme slengen og praktiserte begge deler ved Tverrsjøen.

Kart: Oslo Nordmark

Start: Hakkim, Fevik
I nærheten:
Fevikstangen, Snellingen, Nannestadgruvene, Guritjernkollen, Bentebråtan, Østbyvangen

Les mer om
Helletjernet i Kjentmenns
forum
.

Lokal link:
Holter almenning

Kjentmannspost 2004-2006

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Linker | Postkort | Bokkafe