Vestkanten. Ved kjentmannspost «Helt vest», med fager utsikt til Tyrifjorden og Ringerike.

t sensasjonelt utsiktspunkt mot Tyrifjorden og Ringerike, som bærer sitt navn med rette: Lenger vest på Krokskogen kommer man ikke uten å risikere liv og lemmer - med temmelig dårlig odds, for her er det langt ned!

De fleste vil finne det naturlig å ta seg frem via Nesseter. Derfra går en gjørmete anleggsvei nordover til man støter på blå bånd, som leder over flere hogstfelt frem til posten. Man kan også droppe gjørmeveien og gå i terrenget, med den karakteristiske lille Hvalpåsen som siktepunkt.


Start: Sollihøgda, Homledal
Kart: Oslo Nordmark

Aktuell post i nabolaget:
Baklia

Eldre poster: Byflakseter | BLEU-steinen | Finneflakseter l Skarpsnoåsen

Kjentmannspost 2006-2008
Krokskogen | Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Bokkafe