Henningsteinen på Krokskogen
Diger. Ved Henningsteinen i Krokskogens dyp.

en som tar kjentmannsmerket får etter hvert kjennskap til kampesteiner som ellers er er skjult for alle andre enn de kvinner og menn som nøye kjenner disse marker. For utilgjengelig og dunkelt ligger de ofte til, disse kjempene. Henningsteinen ligger bare et hundretall meter fra skogsvei og blåsti, men hvor mange går vel inn i tjukke skogen her medmindre man ser etter noe spesielt? Litt større sjanse har dog skiløperen, da en rdløype går bare noen meter forbi den veldige, mosegrodde stein.
Til steinen knytter seg ikke overraskende en fortelling om en viss Henning, hvorom kjentmannsheftet forteller i detalj.

På vei mot Henningsteinen fra Oppkuven
På post. Ved kjentmannsposten ved Henningsteinen.

Kjentmannspost 2002-2004

Poster i nærheten: Smeddalen | Oppkuven
Andre steiner: Midtskogsteinen | Gaupestein |
Steinvollseter | Bysteinen | BLEU-steinen

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Bokkafe | Poskort | Linker