Stormarka | Nordvest | Nordøst | Sørøst | Sørvest | Oslomarka

Heståsfjell i Finnemarka

Skjønnhet i hvitt. Sjelden er vinteren vakrere enn
på Heståsfjellet en solrik marsdag.
Foto: STEIN BOTILSRUD

 

odumfolket kaller den bare Øståsen, den mektige ryggen som reiser seg øst for Tyrifjordens sørvestlige arm, og som utgjør den nordvestlige delen av Finnemarka. Øverst på Øståsen ligger et høyfjellslignende platå som trass i sine snaue 700 meter over havet byr på en naturopplevelse man knapt finner maken til i noen bymark. Om utsikten er vakrest fra tårnet på Hovlandsfjell, 675 m.o.h sørvest på ryggen, er inntrykkene kanskje enda mektigere på platåets aller høyeste punkt en times marsj lenger nord. Heståsfjellet strekker seg 686 m.o.h og nås forholdsvis enkelt via den rødmerkede skiløypa som strekker seg rundt hele topplatået på Øståsen.

På vei mot toppen. Den idylliske Sandvika ligger
en snau kilometer sør for selve Heståsfjellet.


Holtefjell | Drammens Sørmark | Røysjømarka | Finnemarka
Skogene mellom Eikeren og Lågen | Skrim | Blefjell | Knutefjell

Drammen og Oplands Turistforening