Et høstprospekt er verd at betrakte her.
Bernhard Herre: I Nordmarken


Utsikt, javisst.
Et høstprospekt i sørvest, sett fra Hinghanghaug.
Fotos: MORTEN MØST

lant de mange ukjente berg som tårner over Ringerike på Krokskogens vestflanke er kanhende Hinghanghaug den som har det pussigste navn. Til gjengjeld er det lett å huske. Hertil kan man i prinsippet vandre opp fra Jevnaker-kanten, men en vesentlig bedre tur oppnås ved å reise via Ringkollen til Østerdam nord i Øyangen. Om ankomst til en passende sti forteller kjentmannsboken i detalj. Den forteller også om en «uoffisiell» blåmerking av den utmerkede sti som leder fra Østerdamstrøket opp til Hinghanghaug.


Attraksjoner.
Eksempler på Hinghang-sau, og
den uoffisielle blåmerking i uformell skvalpestil.

Følges denne sti vil man snart på sin venstre hånd ha Gjørudshaugen, kjentmannspost i perioden 1998 til 2000, men veien til Hinghanghaug er meget enklere å finne. Man skal først over en kolle og så urovekkende langt nedover før man kommer ut av skogen og kan hvile blikket på haugen som er turens mål.
Den aftenstund jeg første kom her forbi, fortonte den seg uventet liten der den dens skyggelagte kontur avtegnet seg mot Ringerikes flater, Jevnakerstrøket og Randsfjorden. Her er i senere år hugget flittig, men rundt toppen regjerer fortsatt de ranke graner. Riktig trolsk er det ved kjentmannsposten, som lyser opp i den dunkle, hemmelighetsfulle gammelskog.


Posten i sikte.
Det lysnede i skoven, da stormede jeg frem.

Post 22 i perioden 2008-2010.

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen |
Lillomarka
| Østmarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Linker | Postkort

Les mer om Hinghanghaug i Kjentmenns Forum

Hvorfor det heter Hinghanghaug

Start: Østerdam

Kart: Oslo Nordmark

I nærheten:
Røstjern
Valbekken
Øyangssaga

Eldre naboposter:
Gjørudshaugen
Dyregraver i Bølgenmarka

Official geocache