«En kjerne av sannhet, i en ramme av skjønnhet»


Vandringsmannen. Her i Dagbladets strek.

et er ikke mange forunt å sette så digre fotspor etter seg i skogen som H.O. Christophersen. Gjennom en mannsalder gikk han opp og og dokumenterte gamle vandringsveier i Oslomarka og andre deler av landet. Resultatet av Christophersens ustoppelige vandringer finnes i en lang rekke bøker, anført av «På gamle veier og nye stier i Nordmarka, som kom ut i 1956. Han ga ut et titalls lignende bøker fylt av historie og stemninger, og sannsynligvis flere hundre foredrag og avisartikler. Spøkefullt ble det sagt om H. O Christophersen at han gikk og gikk og alltid kom ut til jul.

Kortversjonen av naturopplevelsen hans er denne: «En kjerne av sannhet, i en ramme av skjønnhet». Og det er fortsatt mottoet i fanen på Voksen Skole.

Filosofisk
Halfdan Olaus Christophersen (1902-1980) var dr. philos og tok doktorgrad om den britiske filosofen John Locke. Under krigen var Christophersen sentral i hjemmefronten og hadde mot slutten av krigen ansvaret for motstandsarbeidets økonomi.
Da freden kom var han med på å starte avisen Verdens Gang, motstandsbevegelsens avis.
I senere år var H. O. Christophersen bosatt på Ringerike. Han pleide å si at det var biskop Jens Nilssøns visitasfortellinger fra 1500-tallet som hadde fått ham interessert i gamledagers ferdselsveier, og at biskopen red forbi rett ved der Christophersen slo seg ned noen århundrer senere.
Da H. O. Christophersen brått døde i 1980 var han i gang med det store oppslagsverket «Oslomarka fra A ti
Å», som siden ble fullført av medforfatteren og forlagsmannen Trond S. Svensson.
H.O Christophersen er gravlagt ved Haug kirke på Ringerike.


Med H. O. Christophersen
til Skreikampen

 


Forskeren. H. O Christophersen ved Midtskogsteinen et gammelt landmerke i dypet av Krokskogen, som siden ble hedret med en kjentmannspost.


Forfatteren. Halfdan Olaus Christophersen skrev en rekke bøker om Oslomarka.
 
Bildene er vennligst stilt til rådighet av familien Christophersen.

 

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka
Stormarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Nettbokhandelen Bernhard Herres minde