Stormarka | Nordvest | Nordøst | Sørvest | Sørøst | Oslomarka

Høgfjell
Opp i høyden. Høgfjellet strekker seg mer enn 1000 meter over havet,
med fet utsikt fra dets elegante varde.
Foto: STEIN BOTILSRUD

vor fins Oslo nærmeste høyfjell?", spurte Knut A. Nilsen i Aftenposten for noen ganske få år tilbake. Svaret ga han selv. Det er verken Skrim, Ble eller Norefjell, men Høgfjell, 1010 m.o.h. vest for Sperillen. Noen vil kanskje hevde at dette området hører naturlig inn under Vikerfjell, men man er liksom litt for langt sør til å snakke om Vikerfjell her, så Høgfjell må det bli.

Start: Ringerudsetra, Flaskerudsætra, Holmetjernssætra
Kart: Sperillen 1: 50.000, Vikerfjell 1:50.000

Gå til: Tjuvenborgen | Hestebrenna | Tjuenborgkoia | Høgfjellsvarden, 1010 m.o.h.

Holleia | Høgfjell | Vikerfjell | Vassfaret | Norefjell