Stormarka | Nordvest | Nordøst | Sørvest | Sørøst | Oslomarka


Nærfjell. Bare noen få mil nord for Oslo venter høyfjellsnatur over 1000-meters grensen.
Fotos: KJENTMANNSMERKETS VENNER

en legendariske markavandreren Knut A. Nilsen var rent lyrisk i sine utlegninger da han fortslte om utsynet fra Høgfjell i Aftenposten for noen år siden. Siden har vi også vært der selv, og kan bekrefte at den godeste «Knuppers» hadde helt rett. Dette Oslos nærmeste høyfjell er en Stormarksperle av de sjeldne. Og den stråler som aller klarest når man vandrer helt til topps - til selve Høgfjellsvarden på 1010 meter over havet.


Store skoger.
Knapt noe sted ser man mer av Stormarka enn fra Høgfjellsvarden.


Store sjøer.
Ved nedstigning mot Ringerudsetra i nord (nederst) venter flotte utsyn mot Sperillen.

Les Knut A. Nilsens banebrytende artikkel!

Den flotte steinvarden beliggende på Sperillens vestside kan angripes fra flere hold. Knut A. Nilsen fortalte at den korteste veien til topps fører fra Ringerudsetra, rakt opp på snaufjellet og inn til varden et par kilometer i sørlig retning. Man kan gå rett opp skitrekket slik «Knuppers» foreskriver, eller ta den blåmerkede stien som går av noen hundre meter sør for det vesle skitrekket. Her vinner man raskt høydemeter og står ganske snart ved trig.punktet 973 m.o.h med flott utsikt nordover mot Vikerfjellet og den sagnomsuste Jøranfisen. Videre sørover er det så bare en drøy kilometer opp til Høgfjellsvarden på 1010 m.o.h med et råflott rundskue i samtlige himmelretninger. Få steder ser du like mye av Stormarka som nettopp her.

Sørfra
Vel så spennende er det å angripe disse herlighetene fra sør. Den korteste veien i så måte fører opp fra Flaskerudsetra og hyttefeltet på Karibrenna. Herfra bærer det kjapt opp lia til stikryss sør for Gullknappen og videre nordover til varden.
Den mest spennende veien til topps har imidlertid sitt utgangspunkt helt nede ved Flåbekksetra, den sørligste innfallsporten til Høgfjell. Her nede starter stien rett øst for den mystiske Tjuvenborgen med mulighet for avstikkere både til Partisanersteinen, Hestebrenna, Tjuvenborgkoia og selve Tjuvenborgen.

Siden går det i småkupert terreng opp mot snaufjellet, ned i skogen igjen og opp til stikrysset ved Gullknappen. Dette er ganske riktig den tøffeste og bratteste veien til topps på Høgfjell, men definitivt også den mest spennende.


Et hav av land. På vei mot Høgfjellsvarden med utsikt til hele det østlige Østlandet.

Holleia | Høgfjell | Vikerfjell | Vassfaret | Norefjell