Historiens halvmørke på Hoho i Krokskogen. Fotos: MORTEN MØST

ratt ligger den til, den såkalte Hoho-hytta i Krokskogen. Her holdt en milorg-gruppe til under annen verdenskrig. Tilnavnet sitt har den fått fordi troppssjefen visstnok startet dagen med å rope et hjertelig "ho-ho". Hytta står på hjemmestyrkemuseet på Norderhov, og det er i dag lite å se på posten.
På den hustrige vinterdag jeg første gang kom herforbi stakk således kun en liten minnemarkør opp av den tunge nysnø. Men med sommeren ble det andre boller, og man ser tydelige rester etter hytte og inventar.
Kjentmannsheftet minner om at hjemmefronten valgte hyttetomt fordi den skulle være vanskelig å finne. Beskrivelsen i hefter er imidlertid meget presis.Her. Et skilt markerer
hvor Hoho-hytta lå.

Hjemmestyrkemuseet
på Norderhov


Livet på skauen. Kjeler og spann forteller om et annerledes hytteliv.


Slik. Modellen av Hoho-hytta kan beundres i Hjemmestyrkemyseet på Norderhov. Foto fra Ringerikes Museums brosjyre

   

Hoho er kjentmannspost til 1. juni 2003.

Krokskogen | Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Postkort | Lenker & litteratur