Stormarka | Nordvest | Nordøst | Sørøst | Sørvest | Oslomark
Holtefjell
Påskestemning mellom Myrehogget og Surtvarden. Foto: STEIN BOTILSRUD

est for Hokksund ligger et platå som først og fremst er kjent for sitt gode skiterreng, men som også innbyr til store naturopplevelser i den varme årstid. Holtefjell ligger hovedsakelig i Øvre Eiker kommune, og lokker med et variert turterreng fra de lavereliggende områder rundt Jungeren og Hoensvannet til toppunktet Myrehogget på 707 m.o.h.
Her finnes også spennende minner fra motstandskampen under 2. verdenskrig i traktene rundt Celleputten og opptil flere gamle gruver fra tiden da Kongsberg Sølvverk påbegynte sin utvinning på Holtefjell for godt og vel 200 år siden.

Start: Vestbysetra, Hotellet v/Hoensvannet, Rakkestadsetra
Kart: Eiker Vest-Holtefjell, Hokksund 1:50.000

Gå til: Myrehogget | Surtvarden | Vestbyvarden | Eurekatoppen | Celleputten | Slipplassene ved Grølla | Lina

Finnemarka | Drammens Sørmark | Røysjømarka | Holtefjell
Skogene mellom Eikeren og Lågen | Skrim | Blefjell | Knutefjell

Drammen og Oplands Turistforening | Lokal link om Holtefjel