Holtoppseter er en av de få setrene i Østmarka der
ruinene er godt synlig.
Foto: TORGEIR STENSTAD

<

Holtoppseter var kjentmannspost fra 1990 til 1992.


Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker