Den andre siden. På Hørtekollen, med utsikt mot Holsfjorden og den sørlige Krokskogen. Foto: NINA BERGLUND

ørtekollen er historiens første kjentmannspost i Finnemarka, men kanskje ikke den siste? De som har besøkt vår omfattende Finnemarka-seksjon, vet allerede at severdighetene står i kø.
Hørtekollens topp er på 478 meter over havet, og det går sti helt frem. Men den fineste utskten er fra 452-punket. Der har vi Tyrifjorden for våre føtter og gamle kjenninger i Vestmarka midt imot. Den blåmerkede stien fører til dette punktet.
Til Hørtekollen knytter seg et sagn om dattermord, hvorom kjentmannsheftet forteller i detalj. Kollen er også interessant av geologiske årsaker.
Det går også sti fra Svarteberget til Hørtekollen.
Mange kjentmannsposter har etter hvert fått en geocache i nærheten. På Hørtekollen har en oppfinnsom geocacher gått et skritt lenger - man kan ikke finne den stedlige «skatt» uten å kjenne nummeret på kjentmannsposten.
Men kjentmannsjegerne har selvfølgelig tilgang til den informasjonen allerede.

I nærheten: Finnemarka
Gamle Drammensbanen | Glasåsen | Fosskollen


Sylling-bygda sett fra toppen.


Hørtekollen sett fra
Gampen i Vestmarka
.


Les mer om Hørtekollen i Kjentmenns forum

Start:
Fagerliåsen i Sylling


Kart:
Oslo Vestmark

Official geocaching site

 

Kjentmannspost 2004-2006

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Bokkafe