Stormarka | Nordvest | Nordøst | Sørvest | Sørøst | Oslomarka


De harde 30-åra. Hovinkoia ble reist i 1937 og var den
andre i sitt slag i det såkalte Koiestrøket.
Fotos: STEIN BOTILSRUD

1933 bygget turistforeningen sin aller første koie, Vikerkoia under Vikerfjellet i Ådal. Denne koia var et eksperiment, som ble så vellykket at de i 1937 gikk i gang med Hovinkoia på Holleia. Koia ligger på en tange ut i vakre Setertjern, og historiebøkene forteller oss at kranselaget ble holdt 11. juli 1937.
Hovinkoia er av den gamle typen med inngang på endeveggen, har 2 soverom og 8 sengeplasser og er ypperlig som utgangspunkt for turer innover mot Holleias perler som Klomshue-traktene og Grønknuten naturreservat.

Sætertjernet i Holleia med Hovinsetra
Gammel nabo. Hovinsetra på andre siden av Sætertjernet ermye eldre.

Lokal link: DNTs side om Hovinkoia

Holleia | Høgfjell | Vikerfjell | Vassfaret | Norefjell