Stormarka | Nordvest | Sørvest | Sørøst | Nordøst | Oslomarka

Hvalebykampen sett fra Bislingen
Sfinx. Hvalebykampens profil er synlig
fra mange kanter, som her fra Bislingen.

om en sfinks ligger Hvalebykampen og vokter hver bevegelse på Hadeland. Det er godt overblikk her fra 771 meter over havet, men man må lete litt etter utsikten. Finner du først en lysning mellom granleggene, er det fri sikt til Randsfjorden i vest og Lygna-området i nord.
På den forblåste vinterdag jeg sist kom her forbi var imidlertid utsikten så som så, men føret var upåklagelig opp blåstien som leder fra Ålsbygda og over Hvalebykampen. Oppstigningen fra p-plassen ved bommen tok omkring fem kvarter, og jeg sendte mange vennlige tanker til Hadeland Turlag og den lokale o-klubben, som ikke bare merker denne berkelsesverdige sti, men også tråkker løype.
Det er egentlig tre topper på Hvalebykampen, og det virket på meg som om den nordligste har best utsikt. Nedsigningen langs kampens nordlige skulder byr også på blide utsyn, men en skiløper som kommer denne vei har knapt tid til å nyte utsikten.
Ved foten av fjellet nær plassen Hvaleby går det vei ned til Gran, mens blåstien fortsetter mot Lygna og Lushaughytta.
På gamle kart og i mange menneskers tale kalles berget Rånåsen. En historie om hvorfor den heter Hvalebykampen går ut på at kartmålerne som i sin tid målte opp her, losjerte på Hvaleby. Og som takk for hjelpen, endret de Rånåsens navn.

 

Utsikt fra Hvalebykampen mot Randsfjorden og Hadeland
Hadeland. Utikt fra Hvalebykampen mot Randsfjorden og et annet
landemerke, den labgstrakte Brandbukampen
.
Fotos: MORTEN MØST

Hurdalsskogene | Hadelandsåsene | Totenåsen | Aurskog-Høland