Stormarka | Nordvest | Nordøst | Sørvest | Sørøst | Oslomarka

Ivarsbu
Fra oven. Ivarsbu ligger fantastisk til mellom
Store og Vesle Stølevann
.
Fotos: STEIN BOTILSRUD

arvik og Omegn Turistforening er aktie i Skrimtraktene, og foreningens stolthet er utvilsomt Ivarsbu. Denne selvbetjeningshytta er egentlig tre hytter og ligger flott til på eidet mellom Store og Vesle Stølevann under Stølefjellet. Hovedhuset har 15 sengeplasser, mens den såkalte Smia består av ett rom med 4 sengeplasser. Hovedhuset og smia er forbeholdt medlemmer av LOT, og er låst med spesialnøkkel. Båthuset (standard DNT-lås) har 12 soveplasser, og er tilgjengelig for alle DNT-medlemmer.

Ivarsbu
Solid bakgrunn. Stølefjell gir le for nordavinden på Ivarsbu.

Lokal link: Larvik Turistforenings side om Ivarsbu

Finnemarka | Drammens Sørmark | Røysjømarka | Holtefjell
Skogene mellom Eikeren og Lågen | Skrim | Blefjell | Knutefjell