Først når man kommer på de øverste punkter kan man overskue disse marker og plasser, men står man ved bredden av tjernet og betrakter dets omgivelser har man kun den mørke og dødsstile skog å dvele ved.
Bernhard Herre: Skovene


Trist. Den vakre Jomfruputten under Granberget fylles raskt opp av den ekspansive torv. Foto: STEIN BOTILSRUD

omfruen er ikke lenger å se, og skal man dømme etter den friske tilvekst av torv kan det ikke vare lenge før man ikke lenger kan se putten heller.
Ennsålenge er den et verdig punktum for dette vakre myrlandskap mellom de vakre åser i Maridalens østhelling. Her er kort vei fra Merrahaugen, den ligger rett nord for Granberget, og på veien kommer man gjerne forbi den majestetiske Barlindåsen.
Ja, her er mye vakkert å se i denne egn. Dog er den den siste tid transformert og tilsmusset for evig tid, for rett over våre hoder er innflyvningen til Gardermoen, så lav at man kan se om flypassasjerene drikker musserende eller bare chardonnay.

Jomfruputten er kjentmannspost til juni 2001.


Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker