Post 28
Tupperen
533 meter over havet

Som to velproporsjonerte kvinnebryster stikker Tupperen og
Haukåsen (post 29) opp ved østenden av Hauken. Det er grei
adkomst til toppen opp nordflanken fra demningen. Følg skogkanten
på vestsiden av hugstfeltet. Toppen er bevokst med tett granskog. Posten
satte jeg ved en stor maurtue på østsiden av et åpent parti nordvest for toppen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38