uthaugen er ikke besunget i samme grad som sine mer berømte naboer her langt nord i Nordmarka. Men med 690 høydemeter er den faktisk den 7. høyeste toppen i Oslomarka. Dessuten er her mye å se. Enkelte synes det er trist som faen med hogst, men det blir i hvert fall utsikt av det. Fra Juthaugen har vi derfor fri sikt ned på Puttmyrene, Akerselvens kilde, og til Svarttjernshøgda, Oslomarkas høyeste.
Faktisk er det tre topper på Juthaugen, så det er mye å rusle omkring etter her oppe. En ekstra attraksjon i området er et treveis vannskille, hvorom Kjentmannsboka beretter i detalj. Greieste vei er å starte fra Sinderseter, følge stien mot Søtbakken og Jevnaker, og etter hvert gå i terrenget mot toppen.

Dypsnøtur
til Juthaugen
nyttår 2002.

På vei over Juthaugen i Nordmarka
Langt nord. På vei over Juthaugene mot Puttmyrene og Svarttjernshøgda.

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Bokkafe