Høstlig prakt ved gravrøysen på Jutulen, oktober 2003.

utulen er en av de mange åsene de reisende ser på østhellingen av Romeriksåsene når de venter på flyet på Gardermoen - og hvis du er en «planespotter» kan dette stedet anbefales for den motsatte utsikt! Herfra viser også bondelandet i Nannestad seg fra sin beste side, og man kan med fordel dreie blikket også mot sør og nord.
Kjentmannsposten ligger ved en gravrøys fra bronsealderen, som kjentmannsboka forteller om i detalj. På vei hit kommer man borti flere interessante stier - for eksempel en bit av den nye Rondanestien, og seterveien som leder til den restaurerte Økriseteren. Turen til Jutulen lar seg kombinere med et besøk til seteren.

En jutul er vel helst en kjempe eller et troll - og uttrykk for at denslags sværinger var et gjennomgangstema i kjentmannsmerket i perioden 2002 til 2004. Det er også post på Juthaugen i Nordmarka, og ved jettegrytene ved Dausjøen i Maridalen.


Blåner. Utsikten sørover i Romeriksåsene. Fotos: MORTEN MØST

Kjentmannspost 2002-2004

Official geocaching siteRomeriksåsene | Lillomarka | Nordmarka | Vestmarka | Bærumsmarka | Krokskogen | Østmarka
Gjengrodde stier
| Litteratur & lenker | Nettbokhandelen Bernhard Herres Minde | Send et postkort