Med Bestemthed at beregne, hvor man stod og gik, var en umulighed i dette Vejr, hvor man ei engang kunde skimte de store Vande førend man var lige ved deres Brædder.
Bernhard Herre: I Nordmarken


Vannveien. Fra kanoen ser vi marka fra et annet perspektiv
enn fra skiløypa eller fotstien.
Foto: NINA BERGLUND


elv den som har gjort seg nøye kjent i Nordmarka til fots og på ski, vil få seg et par aha-opplevelser på en kanotur. Fra kanoen ser vi skogen fra et annet og lavere perspektiv, og med kano kommer vi til i trange viker og langs bredder som ellers er bortimot utilgjengelige. Vi kan overnatte på uforstyrrede øyer som ellers er umulige å besøke når det ikke er is. Det er i det hele tatt mange grunner til å bruke kano i skauen.

Hurtigguide i bilder

Når det er sagt, skal det også tas med at om kanoterrenget i Oslomarka er fint, er det ikke verdens aller beste. Til det er sjøene for små, de padlebare elvene for få, og de sammenhengende vannveiene sjeldne. Målt etter utfordringer - bæringer og trillinger - er her nok å bryne seg på. En kanotur gjennom Nordmarka krever med andre ord litt innsats. Man får lange armer under bæringene nordpå.
Den vanligste kanoruten gjennom Nordmarka starter ved Mylla i nord, passerer Katnosa og de andre store sjøene og før den ender ved Skar eller Hammeren i Maridalen. Den kan kortes ned litt ved å starte fra Tverrsjøen, og varieres ved å utforske Helgeren og andre vann øst i Nordmarka. Eller man kan gå opp Spålselva til Spålen og tilbake til Tverrsjøen.
Øyangen lengst nord i Krokskogen er også egnet for padling, men her er det blitt tett med hytter etter hvert. Der er også turmuligheter på noen av de lange, fine sjøene i Østmarka.
Det er bilvei helt frem til Mylla, Tverrsjøen og Øyangen - med bomavift på de to sistnevnte. Men du trenger strengt tatt ikke ha hverken bil eller egen kano for å padle i Nordmarka. Både Bjørnholt og Kikutstua leier ut kanoer - og fordelen med å leie her er at du kan starte turen i hjertet av marka.
Du bør sette av minst tre hele dager til en tur fra Mylla til Maridalen, og gjerne mer - det er avstikkere nok.

Vannene på en typisk tur: Mylla, Ølja, Tverrsjøen, Skarvvannet, Buvann, Pershusvann,
Finntjern, Aklangen, Katnosa, Sandungen, Hakkloa, Bjørnsjøen, Rottungen, Gåslungen,
Øyungen. Det er ikke tillatt å padle på Skjersjøen på grunn av drikkevannsrestriksjoner.

Innendørs overnatting underveis: Katnosdammen, Kikutstua. Må bestilles på forhånd.

Du må være i form og forberedt på 6 trillinger på mer enn én
kilometer samt 8 vesentlige bæringer på opptil én kilometer.

Bruk alltid flytevest. Altfor mange dauer på kanotur i stedet for å få en opplevelse for livet.
Advarsel: Ikke la biler stå over natten ved Skar i Maridalen. Flittige innbruddstyver på ferde.En spennende øy

Fjorda i Hadelandsåsene | De feteste kanolinkene

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka
Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Send et postkort | Bokkafé