Mystikk under de skyggefulle graner som
omgir kastesteinene ved Ølja
. Foto: MORTEN MØST

dskillige hauger av kvist eller stein rundt om i Oslomarka hedrer minnet om mennesker som har bukket under i hardt vær. Kastesteinene mellom Ølja og Gunnerstjern forteller om en mor og en sønn som omkom her en tidlig vinterdag i 1820-årene, underveis nordover fra Spålen-traktene. Om denne tragedien forteller kjentmannsboka i detalj.
Vi er her i Nordmarkas nordligste områder. Ølja er første vann i Nordmarksvassdraget, og kjent farvann for kanopadlere. Posten ligger i en treklynge oppe i lia mellom skogsveien og den ypperlige skiløypa «Ølja rundt» som vedlikeholdes av Jevnaker Almenning.
Ti meter fra skiløypa, omkring 200 meter nordøst for posten, ligger et punkt som på Vesle-Bernhards distansekort heter «Ølja utsikt». Her velger han seg ofte en riktig god stubbe og ser lenge og vel utover. Landskapet er dramatisk og fylt av fine turminner - fra Helgehaugen i nord til Pershusjellet i sør, og med Svarttjernshøgda midt imot. Rett bak oss tårner Kolleren seg opp.Ølja utsikt til to ulike årstider.

Kastesteinene ved Ølja er kjentmannspost fra 2002 til 2004.


Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka
Østmarka
| Stormarka | Gjengrodde stier | Linker | Bokkafe | Send et postkort