Kikuttoppens utsikt mot nord.
Cool. Kikuttoppens utsikt mot Nordmarka nord. Fotos: STEIN BOTILSRUD

ikuttoppen konkurrer med Oppkuven og Kjerkeberget om å være det beste og mest besøkte utsiktspunktet i det indre av Nordmarka. Og visst kan den 611 meter høye toppen lokke med et fabelaktig rundskue som sent glemmes. Det er forresten toppen som egentlig bærer navnet Kikut. Når vi kaller den Kikuttoppen er det for å unngå forvekslinger med Kikutstua noen hundre meter lavere.

Video fra Kikutmassivet

På Kikuttoppen er det smart å ha god tid. Den smukke, nye blåsti langs vestsiden av Kikutmassivet er trolig Oslomarkenes aller beste utsiktsstrekning og fører helt nord til Sandungskollen før det igjen bærer nedover.
Usedvanlig vakker er også ned- eller oppstigning til Fyllingen gård. Mens stien opp fra Kikutstua er stupbratt og kronglete, er turen opp fra Fyllingen noe lengre, men desto mer berikende.


Den vakreste?
Utsynet mot Bjørnsjøen fra Kikuttoppen en klar høstdag.

Kikuttoppen var kjentmannspost i perioden 1994-96.
Official geocaching site

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka
Østmarka
| Stormarka | Gjengrodde stier | Linker | Bokkafe | Send et postkort