Kirkebyvangen i Romeriksåsene
Nye tider. «Safari»-telt omgir låvebrua på Kirkebyvangen. Fotos: MORTEN MØST

jentmannspost-jegere som var her da Kirkebyvangen var post fra 1996 til 1998, må være forberedt på at fremskrittet har inntruffet. Restene av den gamle seteren som dengang slumret trygt under skyggefulle graner ligger i dag midt i en noe uvanlig «naturopplevelse». Et selskap ved navn KIM Safari, som driver med opplevelsesreiser og teambuilding, har her flathugget et stort område og reist mer enn et dusin militærtelt. Her kan travle bymennesker, ofte dansker og tyskere, bli kjørt inn fra Nittedal i selskapets flåte av gamle landrovere, tilbringe en natt ved leirbålet og bli kjørt ut igjen. Noen burde gi KIM en pris for å sette et så ypperlig eksempel på det beste i norsk friluftsliv.

Dr. Eggen ved Kirkebyvangen Kirkebyvangen cirka 1996
Det opprinnelige. Dr. Eggen ved en gammel grunnmur; et bilde tatt for Kjentmannsmerke-håndboken 1996-1998.

Kirkebyvangen, nær skiløypa fra Glittre og veien fra Ås, har gjennom århundrene vært både seter og husmannsplass under gården Kirkeby i Nittedal. Grunnmurene vi ser i dag er imidlertid rester fra en nyere tid, nærmere bestemt 1918. da Young Fearnley kjøpte store deler av Kirkebyskogen og bygde nye hus her oppe på «vangen». Forretningsideen var å leie dem ut til forpaktning. Men Kirkebyvangen lå for øde til, og det viste seg vanskelig å få folk til å bo her over tid. Hovedbygningen ble flyttet ned til Ås gård og brukt til kontor. Dette leser vi i Kjentmannsheftet for perioden 1996-98, som igjen bygger på Nittedal bygdebok.

Kirkebyvangen var Kjentmannspost 1996-1998

Lokal link: Lokalhistorie fra Nittedal

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Linker | Bokkafe