I mål.
Stempling på kjentmannsposten ved Lurikoia.
Foto: CHRISTIAN REUSCH
 

et er ingen grunn til å pendle frem og tilbake mellom Tryvann og Kikut - eller andre slagne landeveier i Oslomarka - hvis du ikke absolutt vil. Kjentmannsmerket er et hjelpemiddel til å utforske andre deler av Oslomarka enn der vi er vant til å gå. Kjentmannspostene er lagt til steder med spesielle naturforhold eller interessant historie.
Kjentmannsposter ble første gang satt ut i Oslomarka i 1962. Opplegget ble avskaffet av Skiforeningen midt på 80-tallet, men ble gjenopprettet i 1990. Siden da er postene skiftet ut annethvert år.
Bernhard Herres hjemmeside handler både om de nye kjentmannspostene og om dem som har vært i bruk tidligere. Det er jo ingen grunn til å ikke besøke disse fine stedene i skauen selv om arrangørene har hentet inn sine klippetenger.


«Roenseterboka»

«Helvetesboka»

«Steinvollseterboka»

«Jaklefossboka»

«Gullikskollenboka»

«Gleinåsboka»

Ikke døpt.
 

Til alle kanter
Postene er lagt opp slik at man nærmest er nødt til å besøke alle deler av Oslomarka - fra Kjekstadmarka ned mot Drammen via den nordligste Nordmarka mot Hadeland, til Østmarka og Sørmarka i grensetraktene mot Østfold.
Rent bortsett fra at du på denne måten får se ulike deler av Oslomarka, blir man også bedre kjent i Oslos omegn fordi utgangspunktene blir så forskjellige. Den som bor vest for byen får stifte bekjentskap med områder man kanskje sjelden besøker, som Nannestad og Gjerdrum, og starte fra steder man kanskje aldri har hørt om, som Losby og Sjonken. Omvendt får folk som bor i øst et påskudd til å gå tur fra fjerne eksotiske destinasjoner som Kattås, Tobånn og Røyken.

Dette trenger du
Dette er ikke noe offisielt nettsted. Kjentmannsmerket er organisert av Skiforeningen. Opp gjennom årene har Skiforeningen samarbeidet med ulike partnere - Dagbladet, Aftenposten, Naurvernforbundet Oslo Akershus og Den Norske turistforening. Samarbeidet med DNT opphørte i 2006.
Skiforeningen setter ut poster, utarbeider håndbøker og selger Kjentmannsmerket. 40 poster gir gull, 25 sølv og 15 bronse. Du må ha håndboka, som inkluderer informasjon om transport og adkomstmuligheter. Den er til salgs fra Skiforeningens nettbutikk, i foreningens ekspedisjon, på enkelte stuer i Oslomarka og også hos enkelte sportsforretninger i Oslo. I tillegg trenger du kart.


Postene i 60-årene (gult kort)


Postene i 80-årene (blått kort)

På post. Et nedblåst og nedsnødd skilt markerer kjentmannsposten på Øyungskollen i Maridalen etter et sent snøvær midt i mai 1999.


Om kommer det et nytt Kjentmannshefte...

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Linker | Postkort