The winner is...Til å klvalitetssikre trekningen fikk juryen hjelp av journalist Sarah Hambro i Dagens Næringsliv, en avis som vet å verdsette den frie konkurranse. Lapper med navn på deltakerne var brettet sammen i det lille spannet som her holdes av Marianne Reusch, med Morten Møst som inspektør. Trekningen foregikk i avisens redaksjonslokaler da skiføret på Grev Wedels plass var mangelfullt. Foto: ELIN HØYLAND
 

Skriv i gjesteboka, da vel

jentmenns julekalender er avsluttet, treet er høstet og julekurven er i hus. Som de aller fleste kom frem til, var endelig mål for julekalenderen Tryvannsgrana og koden på posten var JULEGAVE.
Interessen for julekalenderen var gledelg stor.Alle klikkene den førte til gjorde desember 2004 til den nest travleste for Bernhard Herres hjemmeside noensinne, med innpå 20.000 sidevisninger totalt.
30 deltakere har vært påmeldt den uformelle kalenderkonkurransen. Arrangørene var så fornøyd med deltakernes antall og kunnskaper at det like gjerne ble trukket to vinnere.

De er:
Jon Strype, Oslo
Sverre Hval, Matylda Sobieska og Jan Sobieska (12 år), Hakadal.

Vi gratulerer!
Vinnerne får tilsendt hver sin pakke med Markakalenderen 2005, samt noen tur- og orienteringskart.
Tusen takk til alle som tok seg tid til å følge med i den travle førjulstiden, og takk for alle hyggelige hilsner og rapporter per e-post, samt i gjestebøkene ved Tryvannsgrana og her på nettet.


Grantre ved reisens slutt.
Tryvannsgrana
sett fra skogsveien: Vesle-Bernhard ved julekurven.


ryvannsgrana er 40 meter høy og 200 år gammel. Den står like ved Tryvannet, og er et av de virkelig store trærne i Marka. Etter en høststorm i 1930 blåste ca. 7000 kubikkmeter med trær ned i området ved Tryvann. Den gamle peisestuen tilhørende Tryvannstua ble bygget av vindfall fra denne stormen. Ta en tur inn og se hvilke dimensjoner disse stokkene har!
Treet står igjen som et naturlig minnesmerke etter denne stormen, og markerer også at Oslo kommune i 1889 kjøpte Frognerseterskogene fra Thomas Heftyes arvinger til senere stor glede for byens befolkning.

 

Debatt om
kalenderen

Send et
postkort

Ide og tekst: MARIANNE REUSCH
Design-julenisse: MORTEN MØSTNordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Bokkafe | Poskort | Linker