Turens mål. Denne julekurven skjuler en hemmelig kode. Men hvor i Nordmarka henger den? Ja, det vet bare Kjent-Marianne.
 

jentmenns julekalender er en virtuell reise innenfor det geografiske området som finnes på kartet Oslo Nordmark 1.50 000. Både sommer- og vinterutgaven er nyttige hjelpemidler, sammen med opplysningene som finnes her hos oss på www.kjentmannsmerket.org
Kjentmenns julekalender er basert på en aktivitet som er velkjent for mange av oss på denne årstiden hvor forpliktelsene er mange og dagene korte: Å gå tur på kartet. Med kartet brettet ut over bordet en mørk kveld, er det ingen begrensninger for hvor langt eller fort vi kan forflytte oss. Men for å unngå misforståelser: «Turene» som inngår i dette opplegget er ikke ment som virkelige turforslag.
Temaet for julekalenderen i fjor var gamle og nye kjentmannsposter. I år skal vi ut på en tur som minner en del om den måten mellomeuropeerne går fra «hytte til hytte»: På dagtid skal vi opp i høyden – på toppene – både velkjente og mindre kjente høydepunkter. Kveldene og nettene søker vi mot lavereliggende strøk, fortrinnsvis hytter og gårder. En og annen mer primitiv «overnatting» kan det nok også bli. I tillegg vil vi selvfølgelig besøke mange fine kjentmannsposter.
Hver dag i desember kommer opplysninger om dagens tur. I tillegg får du hver dag en ledetråd som skal lede frem til det endelige turmålet. Klarer du alle oppgavene, vil du til slutt komme frem til turens endelige mål 24. desember. På dette stedet vil det, ikke bare på kartet men også i virkeligheten henge en post – julekurven - med et kodeord skrevet på baksiden.

Sender du kodeordet på e-post til julenissen@kjentmannsmerket.org blir du med i trekningen av to Marka-pakker (I fjor var premiene diverse kart og Naturvernforbundets markakalender).
 
Konkurransen har også en egen klasse for dem som ikke går ut og finner posten med koden. Her kan du delta ved å sende inn navnet på det endelige turmålet, samt opplysninger om dagens turmål på 10 valgfrie av de øvrige dagene. Svarene sendes til samme adresse og innenfor samme frist som ovenfor.

Posten henger ute til og med søndag 15. januar 2006 og koden må være sendt inn innen tirsdag 17. januar 2006. God tur!

Det er ikke nødvendig å sende inn svarene for de daglige turmålene

HTML Web Counter
Adelphia


free website statistics  

Ide og tekst: MARIANNE REUSCH
Design-julenisse: MORTEN MØST


Nordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Bokkafe | Postkort | Linker