jentmannsmerkets venner har igjen gleden av å presentere en spesiallaget julekalender. Kalenderen er både en hyllest til det flotte opplegget som Kjentmannsmerket representerer, og samtidig en liten førjulspresang til turglade Markavenner. Vi har tatt inn over oss at førjulstiden både er mørk og travel, og julekalenderen kan derfor være et lite substitutt når du lengter ut, men av ulike grunner likevel må være inne.
Å gå tur på kartet er en velkjent og hyggelig aktivitet. Den opplagte fordelen er at turene man går på kartet ikke er underlagt vanlige begrensninger som tidsramme og avstand. Vi presiserer likevel at ”turene” som inngår i julekalenderen ikke er ment som virkelige turforslag

Årets opplegg er tabloid, med store bilder og lite tekst! Oppgavene er knyttet til Nordmarka, og nyttige hjelpemidler vil være kartene Oslo Nordmark 1:50 000, både sommer- og vinterutgaven. Generell Markakunnskap og opplysningene som finnes her på nettstedet vil komme godt med. I tillegg kan det lønne seg å ha sett litt på det nye kjentmannsheftet for perioden 2006-2008. Hver dag i desember frem til julaften vil en billedgåte kombinert med en kort tekst lede oss frem til et sted i Nordmarka. Sammen med dagens oppgave følger også en ledetråd – et ord – som satt i sammenheng med de andre ledetrådene vil gi et nærmere hint om hvor avslutningsposten er å finne. Julekalenderen avsluttes ved det endelige turmålet hvor det også i virkeligheten er plassert ut en post – julekurven. - med et kodeord skrevet på baksiden. Posten henger ute til og med søndag 14. januar 2007. Hvis du vil være med i trekningen av en Marka-premie kan kodeordet sendes inn til julenissen@kjentmannsmerket.org innen tirsdag 16. januar.

NB! Det er ikke nødvendig å sende inn svaret på de daglige oppgavene.

Ide og tekst: MARIANNE REUSCH
Design-julenisse: MORTEN MØSTVinnerne
Debatt
Blogg
Gjestebok

2005
2004


website traffic counters

www.edealoutlet.com

Search the Web at eWoss.com

 


Nordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Vestmarka
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Postkort | Link
er