Omskiftelig. Ved Søndre Kjerrmostjern i Østmarka. Foto: TORGEIR STENSTAD

enne posten ligger ved det sørligste av de tre Kjerrmostjerna, som ligger vest for Vangen og sør for Askevann i Østmarka. Her har det foregått adskillig aktivitet som har påvirket vann og vannstand - ikke minst oppdemming til fordel for tømmerfløting.
På slutten av 1800-tallet ble de tre små demmet opp til ett stort, leser vi i Even Saugstads oppslagsverk «Østmarka fra A til Å».
Over det store vannet som dermed fremkom, kunne tømmer fløtes frem mot Skjelbreia, Svartoren og Bindingsvannet. Naturlig gjengroing - og beverens flittige arbeid - har også spilt en rolle. En beverdemning måtte sprenges bort i 1985 etter å ha oversvømmet veien til Vangen.
Det store myrområdet Kjerrmosan omgir tjernene, men står stort sett under vann.

Start: Bysetermosen
Kart: Turkart Østmarka, 1:25000 (Oppsal IF)

I nærheten: Kjerringhøgda
Fjellfugleleiken | Kløftetjern | Luttjern

Kjentmannspost 2004-2006

Bærumsmarka | Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Bokkafe