Godt skjermet fra vær og vind er posten
ved Østerenvann fortsatt intakt. Fotos: Eilif Eggen

Denne uvanlige sprekken i Østerenvannets nordlige bredde er enkel å finne vinterstid, men betraktelig verre når man ikke kan gå over isen. Dog var overvannet marerittaktig sist jeg strevet meg her forbi, en mørkladen og altfor mild vinterdag.
Men dette ekstraordinære sted er vel verd et besøk uansett årstid. Mange har gått forbi her på vei til Brunkollen i å etter å uten å ane at denne canyon finnes. Kløften er cirka fem meter høy, cirka 30 meter dyp og under en meter på det smaleste. Tar man med kano herinn, må man altså belage seg på å skåte ut igjen.
Min gode venn Eilif Eggen kom herforbi en novemberdag i 1999 en route fra Skuta og rapporterer:

I sannhet et av naturens forunderlige påfunn. Her står postoppslaget igjen og har nok stått godt beskyttet for vær og vind. Her er all tekst fullstendig intakt og hadde man ikke visst bedre, kunne man tro at det var satt opp dagen før.


Den smukke Østerenvann en tidlig vinterdag.

Kløfta ved Østerenvann var Kjentmannspost i perioden 1996 til 1998.


Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker