Stormarka | Nordvest | Nordøst | Sørøst | Sørvest | Oslomarka

Klomshue
Løft ditt hode. Fra Klomshue mot Tyrifjorden
og Finnemarka
.
Foto: STEIN BOTILSRUD


traktene rundt Klomshue finner vi noen av de vakreste områdene i hele Holleia. Her trives storfuglen som gjennom Asbjørnsens beretninger har udødeliggjort disse øde skogstrekningene og her liker også elgen seg ekstra godt. Det lille Klomshue-platået består av tre små koller adskilt av fine myrer og spillplasser for orrfugl. Trigpunktet på den nordligste av de tre kollene er markert med en liten varde og her møtes også blåmerkede stier fra flere hold.
Med sine 608 meter over havet kan utsikten fra Klomshue på ingen måte måle seg utsynet fra Grønknuten oppe på Høg-Holleia, men det er likevel fin sikt mot Tyrifjorden i sør og Krokskogen i øst.


En skauleispost fra Ringerike Turistforening, en underlig tue på hue.

Klomshue har vært Skauleispost i regi av Ringerike Turistforening.


Holleia | Høgfjell | Vikerfjell | Vassfaret | Norefjell

Lokal link: Grønknuten barskogvernområde