Slitne saker. Bygningene på Knappnæring lever opp til navnet.


Kjentmannsposten
står øst for seteren, ved utsikten mot Kjaglidalen.

 

en kjentmannsbok preget av det gode liv - plassen Godtland og det herskapelige Sarabråten - forteller Knappnæring om en helt annen virkelighet. På den velgåtte stien frem mot plassen der den ligger høyt oppe i lia over Kjaglidalen kan vi nesten forestille oss hvordan det var å skrangle sammen en tilværelse her ute. Som navnet antyder var livsgrunnlaget ikke det beste - det siktes vel både til jordsmonnets kvaliteter og mulighetene for husdyrhold.
Navnet antyder også at det ikke drives servering her, så en liten matpakke er på sin plass
!
Nede i dalen ligger Kroken, som var kjentmannspost i perioden 1996-98. Der vet vi at småbrukerne rett og slett ga opp og emigrerte til Amerika.
Tvers over i øst skimter vi den elegant beliggende Rognlia. Utsikten og den vakre vangen minner om andre klassiske setre i Oslomarka. Men bygningene er i dårlig forfatning, med torvtaket halveis av.
Blåstien fra Sollihøgda leder ikke helt overraskende til DNT Oslo og Omegns hytte Mustadkroken.

Kjentmannspost 2002-2004

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka
Stormarka
| Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Nettbokhandelen Bernhard Herres Minde