en som har tatt kjentmannsmerket de siste årene, er automatisk blitt grossist i gamle kølabonner. Denne ligger ovenfor Hakadal, og skiller seg ut ved enkel adkomst i enden av en tømmervei. Posten er grei å ta på veien til eller fra Eriksknarten.
Kjentmannspost 2006-2008

Les mer om denne posten i Kjentmenns Forum

I nærheten
Eriksknarten

Eldre poster:
Hyttetjern
Søndre Karlshaug reservat
Ørfiske

Skogen ifølge Lahlum

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka
Krokskogen
| Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Linker