Kull verd.
Ved kølabonnen nær Langlias østbredd.
Foto: NNA DIDRIKSEN

por etter kullbrenning finne mange steder i Oslomarka, og denne ligger nær østbredden av Langlia. Denne står ved starten på det man til nødkan kalle en trillesti mot Fyllingsveien og Knappa.

Kommer man nordfra langs østbredden er det flere steder fin utsikt over vannet, og det er verd å tenke over at det her lå tre vann før demingen kom i 1941 - Heimtjern, Fløiten og Langlia. Lengst nord ligger også tuftene etter Langlia gård, som ble fraflyttet og revet i forbindelse med utbyggingen.


Start: Sørkedalen
Kart: Oslo Nordmark

Kjentmannspost 2006-2008


Les mer om denne posten i Kjentmenns forum

Eldre poster:
Limnigrafen Henningsteinen Svartendammen KnappaNordmarka | Krokskogen | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka
Lillomarka
| Østmarka | Stormarka| Eldre poster | Linker