Kolleren, Nordmarka 2004
Gisp. Kollerens utsikt mot sørøst, mai 2004. Gulbrandtjern
i forgrunnen og Gjerdingen bak.
Foto: MORTEN MØST

il alle årstider gir utsynet fra Kollerens bla nke isse rikelig belønning til den utholdende vandrer. Men det er før den første sne, når den første frost fester sitt isnende grep om Nordmarkens høyestliggende strøk at jeg allerhelst tar opp denne vei fra Mylla og Åssjøen. Da har de gyldne myrer fått den første tynne is, der speiler den koboltblå høsthimmel, og deres halvrådne, stivnede strå knaser under vandrerens støvel.
Med 688 høydemeter er Kolleren slett ingen smågutt, men oppstigningen fra denne side forbløffer likevel en førstegangs vandrer med sin sorgløse letthet. Kolleren kan også bestiges fra Trantjern-siden, som er kortere og noe brattere, og fra Kalvedalen i sør.


Kollerisk. Hvitt overhvitt ved det vårlige tjern; det gamle tårn i 1971, Kollerens profil opplevet fra en kano på Ølja.

Den pust man således kan bibeholde underveis, kan være god å ha når man kommer opp: Herfra er utsikten så en gisper efter været. Ølja, Tverrsjøen Pershusvannet og den øvrige vannvei gjennom de endeløse skoger har få sett fra denne vinkel.
Lenger øst ser man rett ned på den enorme Gjerdingen. Midt imot ligger Svarttjernshøgda, Oslomarkens høyeste punkt, og de hemmelighetsfulle Puttmyrer, der skjuler Akerselvens innerste små kilder.

Kolleren er blant de klassiske kjentmannsposter. Den første post som ble satt ut i her 1969 sto på veggen til brannvaktens tårn, men av hytten er bare knust glass, rustne bolter og rådnende bord tilbake.


Ganske flott. Kikkerten får det travelt ved de mange utsiktene fra Kolleren. Her det sørvestlige panorama mot Pershusfjell.

Kolleren har mange ganger vært Kjentmannspost, senest fra1996 til 1998.

Official geocaching site

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Bokkafe | Poskort | Linker