.

Kjentmannsposten på Trolsnesfjeldets topp; en av de gulmerkede varder på stangfeltet.

Konsta, et grubeteknisk
kunststykke i Gjerdrum

Den gruvedrift som Hakedals jernverk iverksatte i de dype skogkledde åser over Gjerdrum varte ikke lenge, og på en tur langs det selsomme anlegg som i dag kalles Konsta forstår man lett hvorfor.
Her forsøkte man å overføre vannkraft fra Myrgruvefossen til Dalsgruben, der det var store problemer med oversvømmelse. Gruben ligger nesten to kilometer borte på den andre siden av Trolsnesfjeldet. Siden man dengang ikke var velsignet med de spenstige elektriske kraftlinjer som idag pryder Oslomarkens ansikt, etablerte man et såkalt stangfelt hvorved kraften fra et vannhjul i Myrgruvefossen satte i bevegelse en sammenhengende rekke med stenger. Denne energi drev pumper som skulle tømme Dalsgruben for det stadig tilbakevendende vann. Men det skrøpelige anlegg viste seg så sårbart at det kun var i drift noen få år etter starten tidlig på 1800-tallet.
Når man idag med mobiltelefon i sekken vandrer den smukke sti langs de godt synlige rester av dette ingeniørmessige krumspring, skal man huske at det i sin tid representerte banebrytende technologie i den viktige, ekspanderende gruveindustri. Slik sett representerer Konsta visjoner og industriell dristighet som fører tanken hen på Kjerraten i Åsa, det enorme anlegg som trakk tømmer fra Tyrifjorden til vannveien gjennom Krokskogen.

Like fra det sted der den lille Myrgruvefoss plasker på sin vei ned Gjermåen til det idylliske Buvann, er de enkelte stengers fundament gulmerket og lett synlig i terrenget, likesom varder. En god sti er gjennom århundrene opparbeidet her, nesten parallelt med den blåmerkede. Med jevne mellomrom kan sees restene av mer omfangsrike fundamenter der stangfeltet hadde en knekk som forsterket bevegelsene. Oppe på Trolsnesfjellets topp der friluftsorganisasjonene i sin visdom har utsatt en kjentmannspost, ligger en annen oversvømmet grube.


I denne brune pond druknet en grubedrøm.

Men jeg kan ikke anbefale sterkt nok å vandre den hele bane til ende til Gruvebakken. Dalsgruben som ligger her er et meget større kompleks, beliggende ved noe som mest ligner en setervoll, og her er en rekke spor efter den gamle drift. Sist jeg oppsøkte denne vakre og furukledde egn, sukket den rødmende lyng under mine føtter, og sensommerhimmelen over Romerike var gjennomblank og fylt av fly på vei mot Gardermoen. Men også i motsatt retning er denne vandring rik på detaille og smukke perspectiver. Den som finner mine solbriller langs denne sti, kan godt sende mig en mail om det.
Ordet «Konsta» er en lokal tilpasning av det de gamle tyske ingeniører omtalte som «Stangenkunst» eller «Feldgestange». Man kan trygt si at disse herrer, og de vandrere som i dag følger deres spor, på hvert sitt vis må betegnes som Feinschmeckere.

Konsta er kjentmannspost frem til juni 2001. Et av flere gode utgangspunkter med parkering er Allmenningssaga i Gjerdrum, dit man kommer på bomvei via Ask.

Krokskogen | Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Lillomarka| Østmarka | Gjengrodde stier | Lenker & litteratur